2.10.2005 – Michele Quaranta v dojo Suchdol nad Odrou